Present­ationer

Aktiedagen 2017 i Göteborg

CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure.
2017-05-08

Stora Aktiedagen 2016 i Stockholm

CEO Masoud Khayyami och CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure.
2016-11-28

Stora Aktiedagen 2016 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure.
2016-11-13

Stora Aktiedagen 2015 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure.
2015-11-23

Press­meddelanden

2017-09-06Positiva preliminära resultat från klinisk fas 1-studie publiceras vid vetenskaplig konferens.
2017-08-25Full läkemedelsdos uppnådd i prostatastudie
2017-08-22Korrigerad delårsrapport Q2
2017-07-05EU-bidrag beviljat genom Vinnova
2017-06-26Behandling av ytterligare en patient har utförts i Toronto, Kanada
2017-06-01Patent för dosstyrning godkänt i Kanada
2017-05-23Kommuniké från årsstämma 2017
2017-05-18SpectraCure ingår samarbete med tyska MedCom GmbH
2017-04-24Patientbehandlingar påbörjade i klinisk fas 1-studie
2017-04-21Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)
2017-01-24Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 beräknas till den 27 januari 2017
2017-01-18SpectraCure beslutar om kvittningsemission
2017-01-17Sista dag för handel med BTU den 19 januari 2017
2016-12-23Utfall i företrädesemission
2016-12-21Framgångsrik klinisk studie för behandling av prostatacancer med PDT
2016-12-16Fas1-studie påbörjar rekrytering av patienter
2016-12-08SpectraCure förstärker sin organisation med R&D-specialist
2016-12-02SpectraCure publicerar informationsmemorandum och nyemissionens teckningsperiod påbörjas idag.
2016-11-25Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)
2016-10-28Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)
2016-10-28Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 msek
2016-10-24SpectraCure säljer sitt innehav av aktier i GASPOROX AB
2016-10-19Klart att starta fas 1-studie för behandling av prostatacancer
2016-10-12Samarbete med University College London Hospital inom behandling av prostatacancer
2016-09-23Sista dag för handel av teckningsoption, TO1
2016-08-22Halvårsrapport
2016-07-14Avtal med CRO-bolag klara för SpectraCures prostatastudie
2016-07-04Patent för dosutvärdering godkänt i USA
2016-06-28Etiknämnd godkänner SpectraCures prostatastudie
2016-06-13Klart från amerikanska FDA att starta prostatastudie

Nyhetsmeddelanden

2017-09-19Sveriges Radio uppmärksammar biverkningsproblem vid prostataoperationer
2017-08-29SpectraCures tekniska chef ger ett föredrag på konferens i Pisa 8 september
2017-08-14Katarina Svanberg mottagare av prestigefullt forskarpris
2017-03-14Statusuppdatering om klinisk studie fas 1
2017-01-18Intervju med vd:n Masoud Khayyami och teknisk chefen Johannes Swartling i Cision Promoted.
2016-10-28Motiv till beslut om garanterad företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 MSEK
2016-09-28GASPOROX emission kraftigt övertecknad
2016-06-13Spectracure publicerar presentationsfilm
2016-06-13Spectracure byter logotyp
2016-05-23Stor studie för prostatacanser bekräftar PDT