Present­ationer

Intervju med Dr. Neil Fleshner

Intervju i samband strategiskt möte hos SpectraCure
2017-11-24

Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

CEO Masoud Khayyami & CTO Johannes Swartling
2017-11-13

Aktiedagen 2017 i Göteborg

CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure.
2017-05-08

Stora Aktiedagen 2016 i Stockholm

CEO Masoud Khayyami och CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure.
2016-11-28

Stora Aktiedagen 2016 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure.
2016-11-13

Stora Aktiedagen 2015 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure.
2015-11-23

Press­meddelanden

2017-11-22Resultat och strategier i kliniska studier diskuterades med ansvarig läkare
2017-11-13SpectraCure: PSA-värden från klinisk prostatastudie nämnda på SpectraCures presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm
2017-11-13SpectraCure presenterar bolaget och statusen för pågående kliniska studie
2017-11-08SpectraCures vd ökar aktieinnehav via MK Capital
2017-10-18Bildmaterial från klinisk FAS 1-studie
Attachments: MR Pre-treatment MR Post-treatment
2017-10-10SpectraCure publicerar investerarbrev
2017-10-03Konceptstudie för nästa generations produkt genomförd
2017-09-28Fler preliminära resultat från klinisk fas 1-studie
2017-09-06Positiva preliminära resultat från klinisk fas 1-studie publiceras vid vetenskaplig konferens.
2017-08-25Full läkemedelsdos uppnådd i prostatastudie
2017-08-22Korrigerad delårsrapport Q2
2017-07-05EU-bidrag beviljat genom Vinnova
2017-06-26Behandling av ytterligare en patient har utförts i Toronto, Kanada
2017-06-01Patent för dosstyrning godkänt i Kanada
2017-05-23Kommuniké från årsstämma 2017
2017-05-18SpectraCure ingår samarbete med tyska MedCom GmbH
2017-04-24Patientbehandlingar påbörjade i klinisk fas 1-studie
2017-04-21Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)
2017-01-24Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 beräknas till den 27 januari 2017
2017-01-18SpectraCure beslutar om kvittningsemission
2017-01-17Sista dag för handel med BTU den 19 januari 2017
2016-12-23Utfall i företrädesemission
2016-12-21Framgångsrik klinisk studie för behandling av prostatacancer med PDT
2016-12-16Fas1-studie påbörjar rekrytering av patienter
2016-12-08SpectraCure förstärker sin organisation med R&D-specialist
2016-12-02SpectraCure publicerar informationsmemorandum och nyemissionens teckningsperiod påbörjas idag.
2016-11-25Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)
2016-10-28Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)
2016-10-28Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 msek
2016-10-24SpectraCure säljer sitt innehav av aktier i GASPOROX AB

Nyhetsmeddelanden

2017-11-24SpectraCure publicerar intervju
2017-11-24SpectraCure presenteras på Stora Aktiedagen i Göteborg
2017-11-17Möte med kliniskt ansvarig prostataläkare från Toronto anordnas i Lund
2017-10-27Information gällande patienturval för pågående klinisk studie
2017-09-19Sveriges Radio uppmärksammar biverkningsproblem vid prostataoperationer
2017-08-29SpectraCures tekniska chef ger ett föredrag på konferens i Pisa 8 september
2017-08-14Katarina Svanberg mottagare av prestigefullt forskarpris
2017-03-14Statusuppdatering om klinisk studie fas 1
2017-01-18Intervju med vd:n Masoud Khayyami och teknisk chefen Johannes Swartling i Cision Promoted.
2016-10-28Motiv till beslut om garanterad företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 MSEK