Team

Masoud Khayyami

Masoud Khayyami
Verkställande direktör

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson
Administrativ chef

Johannes Swartling

Johannes Swartling
Teknisk chef

Masoud Khayyami

Rasmus Grönlund
Produktutvecklare

Anders Ahlstedt

Anders Ahlstedt
Digital kommunikation

Marcelo Soto Thompson

Marcelo Soto Thompson
R&D Specialist

Elin Lindh

Elin Lindh
Administratör

Styrelse

Ingemar Kihlström

Ingemar Kihlström
Ordförande

Masoud Khayyami

Masoud Khayyami
Styrelseledamot och
Verkställande direktör

Sune Svanberg

Sune Svanberg
Styrelseledamot

Katarina Svanberg

Katarina Svanberg
Styrelseledamot och
Vetenskapligt råd

Sune Svanberg

Stefan Andersson-Engels
Styrelseledamot

Vetenskapliga rådgivare

Brian Wilson
Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada

Steve Hahn
MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

Stephen Bown
University College London, UK

Colin Hopper
University College London, UK